links waves surf

wind surf

sailling

diving

 

 


לפרטים נוספים:


מחזורים קיץ 2016

החל מה 3/7 מחזורים בני שבוע או שבועיים.
תאריכי המחזורים הכפולים (שבועיים)
מחזור ראשון 3/7-14/7
מחזור שני 17/7-28/7
מחזור שלישי 31/7-11/8
מחזור רביעי 14/8-25/8


ההרשמה נפתחה

מחיר מיוחד בהרשמה מוקדמת!
תמיד תוכלו לפנות במייל - מבטיחים לענות


מחזור חדש! עסוקים בבוקר?

14:00-18:00 בדיוק בשבילכם


מחזורים קיץ 2016

החל מה 3/7 מחזורים בני שבוע או שבועיים.
תאריכי המחזורים הכפולים (שבועיים)
מחזור ראשון 3/7-14/7
מחזור שני 17/7-28/7
מחזור שלישי 31/7-11/8
מחזור רביעי 14/8-25/8


ההרשמה נפתחה

מחיר מיוחד בהרשמה מוקדמת!
תמיד תוכלו לפנות במייל - מבטיחים לענות


מחזור חדש! עסוקים בבוקר?

14:00-18:00 בדיוק בשבילכם


מחזורים קיץ 2016

החל מה 3/7 מחזורים בני שבוע או שבועיים.
תאריכי המחזורים הכפולים (שבועיים)
מחזור ראשון 3/7-14/7
מחזור שני 17/7-28/7
מחזור שלישי 31/7-11/8
מחזור רביעי 14/8-25/8


ההרשמה נפתחה

מחיר מיוחד בהרשמה מוקדמת!
תמיד תוכלו לפנות במייל - מבטיחים לענות


מחזור חדש! עסוקים בבוקר?

14:00-18:00 בדיוק בשבילכם


מחזורים קיץ 2016

החל מה 3/7 מחזורים בני שבוע או שבועיים.
תאריכי המחזורים הכפולים (שבועיים)
מחזור ראשון 3/7-14/7
מחזור שני 17/7-28/7
מחזור שלישי 31/7-11/8
מחזור רביעי 14/8-25/8


ההרשמה נפתחה

מחיר מיוחד בהרשמה מוקדמת!
תמיד תוכלו לפנות במייל - מבטיחים לענות


מחזור חדש! עסוקים בבוקר?

14:00-18:00 בדיוק בשבילכם


מחזורים קיץ 2016

החל מה 3/7 מחזורים בני שבוע או שבועיים.
תאריכי המחזורים הכפולים (שבועיים)
מחזור ראשון 3/7-14/7
מחזור שני 17/7-28/7
מחזור שלישי 31/7-11/8
מחזור רביעי 14/8-25/8


ההרשמה נפתחה

מחיר מיוחד בהרשמה מוקדמת!
תמיד תוכלו לפנות במייל - מבטיחים לענות


מחזור חדש! עסוקים בבוקר?

14:00-18:00 בדיוק בשבילכם


מחזורים קיץ 2016

החל מה 3/7 מחזורים בני שבוע או שבועיים.
תאריכי המחזורים הכפולים (שבועיים)
מחזור ראשון 3/7-14/7
מחזור שני 17/7-28/7
מחזור שלישי 31/7-11/8
מחזור רביעי 14/8-25/8


ההרשמה נפתחה

מחיר מיוחד בהרשמה מוקדמת!
תמיד תוכלו לפנות במייל - מבטיחים לענות


מחזור חדש! עסוקים בבוקר?

14:00-18:00 בדיוק בשבילכם


מחזורים קיץ 2016

החל מה 3/7 מחזורים בני שבוע או שבועיים.
תאריכי המחזורים הכפולים (שבועיים)
מחזור ראשון 3/7-14/7
מחזור שני 17/7-28/7
מחזור שלישי 31/7-11/8
מחזור רביעי 14/8-25/8


ההרשמה נפתחה

מחיר מיוחד בהרשמה מוקדמת!
תמיד תוכלו לפנות במייל - מבטיחים לענות


מחזור חדש! עסוקים בבוקר?

14:00-18:00 בדיוק בשבילכם


מחזורים קיץ 2016

החל מה 3/7 מחזורים בני שבוע או שבועיים.
תאריכי המחזורים הכפולים (שבועיים)
מחזור ראשון 3/7-14/7
מחזור שני 17/7-28/7
מחזור שלישי 31/7-11/8
מחזור רביעי 14/8-25/8


ההרשמה נפתחה

מחיר מיוחד בהרשמה מוקדמת!
תמיד תוכלו לפנות במייל - מבטיחים לענות


מחזור חדש! עסוקים בבוקר?

14:00-18:00 בדיוק בשבילכם


created by UltraDawn.com